Datacenter inrichting

25-02-14

P-Solve verzorgde de inrichting van twee externe datacenters voor het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Een goede technische bedrijfsvoering is van groot belang aangezien betrouwbaarheid en duurzaamheid van de drinkwatervoorzieningen hier onder alle omstandigheden optimaal moesten blijven. Op basis van de businesscase is gekozen voor een housing concept. Technisch en functioneel beheer wordt nog onder eigen regie gevoerd.

P-Solve vormde hierin de spil tussen het drinkwaterbedrijf en verschillende stakeholders waaronder de datacenter leverancier Previder en hard- en software leverancier Telindus ISIT. P-solve was verantwoordelijk voor de aansturing en implementatie van het projectteam.

PDF Vitens Datacenters